foto10.JPG
foto14.JPG
foto1.JPG
foto15.JPG
foto19.JPG
foto26.JPG
foto41.jpg
 

Visie

Ieder kind verdient het zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Bij de een gaat dit vanzelf of met wat hulp van de ouder(s), juf of meester, bij de ander kost dit meer tijd en energie. En dat laatste kan een leerkracht in een klas vaak onvoldoende bieden aan individuele leerlingen. Ik wil deze leerlingen de hulp bieden die zij nodig hebben om zich te blijven ontwikkelen.

Voor ontwikkeling moet gezocht worden naar de juiste ingang. Het lijkt soms alsof een kind zijn of haar spreekwoordelijke ‘plafond’ heeft bereikt. In ieder plafond zijn echter gaten te ontdekken, hoe klein ook. Door goed te kijken en luisteren naar een kind vind ik deze openingen. Zo’n opening biedt ruimte naar een niveau hoger. Hierbij maak ik gebruik van het gedachtegoed van ‘Mediërend Leren’. De theorie van het mediërend leren hoort binnen het sociaal constructivisme en is ontwikkeld door onderwijspsycholoog Reuven Feuerstein. Het idee achter deze theorie is dat intelligentie kan worden gewijzigd via gemedieerde interventies. Dit leerproces is een wederzijds interactieproces tussen de begeleider en de leerling. Kinderen wordt geleerd bepaalde gereedschappen in te zetten voor het leren. Binnen mediërend leren worden die gereedschappen ‘cognitieve functies’ genoemd. Daar zijn er 21 van geformuleerd, waar onder bijvoorbeeld: waarnemen, nauwkeurig zijn, vergelijken, relaties leggen en plannen. ‘Niet blokkeren’ is de 22e cognitieve functie. Als die in beeld is, komt een leerling helemaal niet toe aan een van de andere functies, laat staan aan leren. De cognitieve functies kunnen als bouwstenen gezien worden van een denkproces. Deze stenen worden vanuit de eerste onderaan (waarnemen) opgebouwd.

Het werken aan de ontwikkeling van de bouwstenen vindt bij Praktijk GEEL vaak plaats door middel van het spelen van spelletjes. Zo worden bijvoorbeeld de cognitieve functies ‘waarnemen’ en ‘niet impulsief zijn’ bij spellen als Halli Galli, Speedcups en Vlotte Geesten getraind. Door spelenderwijs te leren zal een kind eerder plezier krijgen in het ontwikkelen van eigen vaardigheden, dan wanneer enkel met werkbladen vol lesstof gewerkt wordt.

cognitieve-functies_de-bouwstenen-van-het-denken_edited.png
 
foto22.JPG

Begeleiding

Ik bied individuele didactische begeleiding in de vorm van RT, voor leerlingen uit het (speciaal) basisonderwijs bij leerproblemen. Dit betreft leerproblemen bij o.a. het begrijpend en technisch lezen, spelling, rekenen en woordenschat. In mijn begeleiding staan positieve benadering, structuur, zelfvertrouwen vergroten en plezier hebben centraal. Ik ben ervan overtuigd dat kinderen zichzelf pas kunnen ontwikkelen als zij zich gewaardeerd en veilig voelen.


Wat is Remedial Teaching (RT) eigenlijk?

Remedial teaching is het helpen van kinderen met leerproblemen. Dat kunnen problemen zijn op een bepaald leergebied zoals lezen of rekenen, maar ook de manier van leren, werkhouding- en concentratieproblemen. Sommige leerproblemen zijn tijdelijk. Als een kind achterop is geraakt, bijvoorbeeld door ziekte, kan de achterstand samen met de Remedial Teacher weer worden ingehaald. Andere leerproblemen blijven, zoals dyslexie of dyscalculie. Je kunt wél leren er zo goed mogelijk mee om te gaan. Daarvoor is soms langdurige ondersteuning nodig van een Remedial Teacher.


Bij Praktijk GEEL staan de volgende punten centraal:

  • Er wordt op een speelse, afwisselende manier gewerkt, plezier is belangrijk

  • Er wordt steeds gekeken naar wat het kind al goed kan: zo bouwen we aan het zelfvertrouwen

  • Er wordt aangesloten bij de leerstijl van het kind

  • Er is regelmatig overleg met de ouders

  • Contact met de school is belangrijk, er wordt tenslotte gezamenlijk gewerkt aan een gelijk doel

 
 

'Een doel zonder een plan is slechts een wens'

Antoine de Saint-Exupéry

foto42.JPG
 
foto39_edited.jpg

Over mij

Mijn naam is Caroline Ketelaars en sinds enkele jaren woonachtig in de heerlijk rustige en vooral kindvriendelijke wijk Hulst in Geldrop. Mijn man Ton en ik zijn trotse ouders van onze dochter Juul (2018). Ik hou er van om op pad te gaan met haar. Met de bakfiets naar een fijne speelplek in de omgeving. Even naar de kinderboerderij, een bezoekje aan de dierentuin en de speeltuin of klimmen in een overdekte speelhal. Samen met andere kinderen, ouders en een kop koffie is het uitje helemaal compleet!

Onze dochter houdt enorm van ‘boekjes lezen’, wat te verklaren is door het enorme enthousiasme waarmee ik ze aanbied aan haar. Het lezen en verzamelen van kinderboeken is een grote hobby van me. Ik ben dan ook met enige regelmaat in de bibliotheek en bij Kinderboekenwinkel De Boekenberg te vinden.

Lees meer..

 

Tarieven

Gratis

Intake / kennismaking

   

€ 50,-

Sessie (50 min)

inclusief voorbereiding, registratie en werkmateriaal

€ 60,- per uur

Onderzoeksverslag

inclusief handelingsplan en gesprek

€40,-

Handelingsplan

inclusief gesprek

€30,-

Gesprek (per half uur)

ouder(s), school en/of overige instanties

€20,-

Bijstellen handelingsplan

na evaluatie

Eventuele additionele kosten worden vooraf besproken en in rekening gebracht.

Bij verhindering graag tijdig bericht. Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd, worden doorbelast.

Remedial Teaching is vrijgesteld van BTW.

Helaas worden de kosten voor Remedial Teaching niet vergoed door uw zorgverzekeraar. In sommige gevallen is het echter mogelijk om de kosten voor Remedial Teaching op te voeren als ‘ziektekosten of andere buitengewone uitgaven’. Raadpleeg hiervoor uw belastingadviseur of de website van de Belastingdienst. Bij een laag inkomen is het in sommige gevallen ook mogelijk een beroep te doen op ‘bijzondere bijstand’ van uw gemeente.

 

Contact


Praktijk GEEL

Remedial teaching & coaching

Ganseboom 43
5662 VA Geldrop

0614677892

Bedankt voor de inzending!

foto4.JPG