top of page
foto10.JPG
foto14.JPG
foto1.JPG
foto15.JPG
foto19.JPG
foto26.JPG
foto41.jpg

Nieuws

Welkom op de nieuwspagina van Praktijk Geel. Hier vindt u nieuwtjes met betrekking tot de dienstverlening, interessante artikelen en links. Mocht u vragen hebben, dan neem gerust contact op via de contactpagina.

 

Prachtige reactie

21 februari 2024

Van Sharon, moeder van een groep 8 leerling kreeg ik onderstaande referentie. Dankjewel hiervoor!

 

Begin oktober zijn we gestart met remedial teaching bij Caroline (praktijk Geel). De reden was dat onze zoon achterstand in (met name) spelling had. We zijn zeer tevreden over het traject dat we met Caroline doorlopen. De interactie tussen Caroline en onze zoon is natuurlijk en een goede match. Door de geboden hulp van Caroline heeft hij zelfvertrouwen opgedaan en is hij met sprongen vooruitgegaan! De communicatie met Caroline is laagdrempelig en de verslagen van de sessies worden gewaardeerd.

Practitioner Wereldspel

24 oktober 2023

PXL_20231024_102155483.MP.jpg

Deze maand heb ik de opleiding tot Practitioner Wereldspel afgerond. Ik ben nu bevoegd om binnen mijn eigen praktijk aanvullend onderzoek te doen.
Het Wereldspel is een waardevolle aanvulling op een diagnostisch onderzoek en/of de behandeling van het kind. 
In slechts enkele minuten tijd geeft het een beeld van de binnenwereld van een kind, diens leerstrategieën en cognitieve capaciteiten.
Het kind krijgt de opdracht om, met het veelal houten spelmateriaal, een dorp te bouwen. Naast de vorm en inhoud van het dorp geeft de manier en volgorde van bouwen veel informatie over welke hulp of aanpak het kind nodig heeft.
De afname vindt plaats tijdens een behandelsessie, voor het gesprek geldt het gesprekstarief, zie 'tarieven'. 
 

wereldspel.png

Oproep proefleerlingen kosteloos onderzoek
7 september 2023

Vrijdag 15 september is de eerste van twee dagen opleiding tot Practitioner Wereldspel. Die dag maak ik kennis met het materiaal en de mogelijkheden die het biedt tot onderzoek van het handelen. Het geeft beeld van de gebruikte (leer)strategieën, cognitieve capaciteiten, en laat zien of er sprake is van blokkades op sociaal en/of emotioneel vlak. Na deze eerste dag worden we naar huis gestuurd met de opdracht zo veel mogelijk te gaan oefenen in de praktijk. Vrijdag de 13e oktober deel ik mijn ervaringen vervolgens in de studiegroep.

Nu komt de oproep: Gun jij jouw kind de ervaring van het werken met het Wereldspel, geheel kosteloos? Stuur mij dan een berichtje, zodat we een moment kunnen plannen samen. Voor meer informatie over het onderzoek en het materiaal https://wereldspel.nl/practitioner-wereldspel/

Ow en als bedankje mag je kind een paar Happy Socks uitkiezen!

Tot snel!!!

20-09-23 Update: Ik heb voldoende aanmeldingen!

Practitioner Wereldspel

4 juli 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op zoek naar een nieuwe uitdaging en aanvulling voor mijn praktijk, ben ik gestuit op de opleiding 'Practitioner Wereldspel' bij opleider Kind in Beeld. In september start ik hiermee en mag me dan eind oktober Practitionet Wereldspel noemen. Hoe gaaf is dat?

Het Wereldspel is het enige non-verbale onderzoeksinstrument ter wereld.

In slechts enkele minuten tijd krijgt een bevoegd onderzoeker zicht op iemands binnenwereld, diens leerstrategieën en cognitieve capaciteiten.

Juist het feit dat er tijdens de afname niet gesproken of geschreven hoeft te worden, maakt het een zeer laagdrempelig instrument. Vooral in situaties waar taal- en/of communicatieproblemen het afnemen van reguliere testen bemoeilijken, zoals bij dyslexie, TOS, ASS, AD/HD, afasie, een andere taal/cultuur, en (2E)begaafdheid.

Het Wereldspel kan zowel bij volwassenen als bij jeugd ingezet worden. Binnen het onderwijs maakt het als preventief en oriënterend instrument altijd deel uit van een compleet Individueel Onderwijskundig Onderzoek en/of eerder verkregen didactische gegevens. Binnen de zorg is het een waardevolle aanvulling op de therapeutische begeleiding/coaching.

img_0314-1920x800.jpg

Gecertificeerd Trainer Studielift

1 oktober 2022

 

Sinds vandaag is Praktijk Geel gecertificeerd trainer van twee cursussen van Studielift!

De overgang van basisschool naar middelbare school is voor veel kinderen een heftige gebeurtenis. Een nieuwe omgeving, veel verschillende docenten en iedere dag huiswerk. Het kost tijd om hier aan te wennen. Na deze wenperiode kunnen veel kinderen nog steeds hulp gebruiken bij het inplannen van hun huis- en studiewerk. En zelfs als deze organisatie wel loopt, kan het huiswerk en leren voor toetsen onnodig veel tijd kosten. Steeds minder tijd voor sport, hobby's en vrienden, dat kan niet de bedoeling zijn!

 

Praktijk Geel biedt twee kortdurende cursussen waarin leerlingen bij deze uitdagingen geholpen worden:

·     De cursus 'Op weg naar de brugklas' bereidt leerlingen van groep 7 en 8 in 3 lessen voor op het starten in het voortgezet onderwijs.

·     In de cursus 'Snel leren = leuk leren' worden in 6 lessen vaardigheden en technieken geleerd om op een efficiëntere manier het schoolwerk en de beschikbare tijd om te gaan. 

 

Kijk voor meer informatie bij

logo_t2c_login.png
Visie

Visie

Ieder kind verdient het zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Bij de een gaat dit vanzelf of met wat hulp van de ouder(s), juf of meester, bij de ander kost dit meer tijd en energie. En dat laatste kan een leerkracht in een klas vaak onvoldoende bieden aan individuele leerlingen. Ik wil deze leerlingen de hulp bieden die zij nodig hebben om zich te blijven ontwikkelen.

Voor ontwikkeling moet gezocht worden naar de juiste ingang. Het lijkt soms alsof een kind zijn of haar spreekwoordelijke ‘plafond’ heeft bereikt. In ieder plafond zijn echter gaten te ontdekken, hoe klein ook. Door goed te kijken en luisteren naar een kind vind ik deze openingen. Zo’n opening biedt ruimte naar een niveau hoger. Hierbij maak ik gebruik van het gedachtegoed van ‘Mediërend Leren’. De theorie van het mediërend leren hoort binnen het sociaal constructivisme en is ontwikkeld door onderwijspsycholoog Reuven Feuerstein. Het idee achter deze theorie is dat intelligentie kan worden gewijzigd via gemedieerde interventies. Dit leerproces is een wederzijds interactieproces tussen de begeleider en de leerling. Kinderen wordt geleerd bepaalde gereedschappen in te zetten voor het leren. Binnen mediërend leren worden die gereedschappen ‘cognitieve functies’ genoemd. Daar zijn er 21 van geformuleerd, waar onder bijvoorbeeld: waarnemen, nauwkeurig zijn, vergelijken, relaties leggen en plannen. ‘Niet blokkeren’ is de 22e cognitieve functie. Als die in beeld is, komt een leerling helemaal niet toe aan een van de andere functies, laat staan aan leren. De cognitieve functies kunnen als bouwstenen gezien worden van een denkproces. Deze stenen worden vanuit de eerste onderaan (waarnemen) opgebouwd.
 

Het werken aan de ontwikkeling van de bouwstenen vindt bij Praktijk GEEL vaak plaats door middel van het spelen van spelletjes. Zo worden bijvoorbeeld de cognitieve functies ‘waarnemen’ en ‘niet impulsief zijn’ bij spellen als Halli Galli, Speedcups en Vlotte Geesten getraind. Door spelenderwijs te leren zal een kind eerder plezier krijgen in het ontwikkelen van eigen vaardigheden, dan wanneer enkel met werkbladen vol lesstof gewerkt wordt.

cognitieve-functies_de-bouwstenen-van-het-denken_edited.png
Begeleiding
foto22.JPG

Begeleiding

Ik bied individuele didactische begeleiding in de vorm van RT, voor leerlingen uit het (speciaal) basisonderwijs bij leerproblemen. Dit betreft leerproblemen bij o.a. het begrijpend en technisch lezen, spelling, rekenen en woordenschat. In mijn begeleiding staan positieve benadering, structuur, zelfvertrouwen vergroten en plezier hebben centraal. Ik ben ervan overtuigd dat kinderen zichzelf pas kunnen ontwikkelen als zij zich gewaardeerd en veilig voelen.

 

Wat is Remedial Teaching (RT) eigenlijk?

Remedial teaching is het helpen van kinderen met leerproblemen. Dat kunnen problemen zijn op een bepaald leergebied zoals lezen of rekenen, maar ook de manier van leren, werkhouding- en concentratieproblemen. Sommige leerproblemen zijn tijdelijk. Als een kind achterop is geraakt, bijvoorbeeld door ziekte, kan de achterstand samen met de Remedial Teacher weer worden ingehaald. Andere leerproblemen blijven, zoals dyslexie of dyscalculie. Je kunt wél leren er zo goed mogelijk mee om te gaan. Daarvoor is soms langdurige ondersteuning nodig van een Remedial Teacher.

 

Bij Praktijk GEEL staan de volgende punten centraal:

 • Er wordt op een speelse, afwisselende manier gewerkt, plezier is belangrijk

 • Er wordt steeds gekeken naar wat het kind al goed kan: zo bouwen we aan het zelfvertrouwen

 • Er wordt aangesloten bij de leerstijl van het kind

 • Er is regelmatig overleg met de ouders

 • Contact met de school is belangrijk, er wordt tenslotte gezamenlijk gewerkt aan een gelijk doel

foto7_edited.jpg
 • Evaluatie
  Na 12 sessies worden de resultaten van de begeleiding geëvalueerd. Er wordt een verslag gemaakt en met u besproken in een evaluatiegesprek waarbij we uiteraard ook overleggen of een vervolg van de begeleiding al dan niet gewenst is voor uw kind. Samenwerking met de school van uw kind vind ik belangrijk. Schriftelijke terugkoppeling naar de leerkracht van uw kind hoort dan ook bij de evaluatie.
 • Begeleiding
  De begeleiding vindt een- tot tweemaal per week plaats, gedurende een periode van 12 weken, tenzij anders na overleg. Een sessie duurt 50 minuten. Naast het werk dat tijdens de begeleiding verricht wordt, geef ik ook opdrachten mee om thuis nog eens extra te herhalen en oefenen. U als ouder wordt middels een logboek op de hoogte gehouden, waar u tevens op kunt reageren. Dit gebeurt via email.
 • Intake
  In een vrijblijvend kennismakingsgesprek bespreken we de hulpvraag van uw kind en wat ik hierin zou kunnen betekenen. Het is fijn als u recente toets-gegevens en andere relevante informatie meeneemt.
 • Opstellen van het handelingsplan
  De gegevens uit het leerlingvolgsysteem van de school geven een goed beeld van de ontwikkeling van uw kind. Na zorgvuldig onderzoek op basis van bestaande gegevens, gesprekken met uw kind en eigen onderzoek wordt er een handelingsplan opgesteld. Het is belangrijk dat uw kind meedenkt over het plan. Vaak kunnen kinderen goed aangeven wat ze moeilijk vinden en wat ze graag willen leren.

'Een doel zonder een plan is slechts een wens'

Antoine de Saint-Exupéry

foto42.JPG

Cursussen

Als gecertificeerd Studielift trainer biedt Praktijk Geel twee kortdurende cursussen om vormen van planning en studievaardigheden voor het voortgezet onderwijs aan te leren.

logo_op weg naar de brugklas.jpg

Op weg naar de brugklas

Zit uw kind in groep 8 of net gestart in de brugklas en wil hij/zij nu alvast aan de slag om goed te leren leren? In drie lessen van een uur gaan we:

 • Kijken naar het gebruik van een agenda

 • Kijken naar soorten huiswerk en de aanpak ervan

 • Focuslezen

 • Kennismaken met de werkvorm 'mindmappen'

 • Sleutelwoorden herkennen in een tekst en hierdoor hoofd- en bijzaken scheiden

 • Woordjes en begrippen leren door middel van leerkaartjes

Er wordt gewerkt in groepjes van 3 à 4 leerlingen.

€99,- euro p.p. inclusief cursusmateriaal​

fb_banner_2017_1.jpg

Snel leren = Leuk leren

De overgang van de basisschool naar de middelbare school is voor veel leerlingen een sprong in het diepe. Ineens is er voor zo'n 10 vakken huiswerk en wordt verwacht dat de leerling dit huiswerk en toetsen zelfstandig kan plannen en organiseren.

Soms lukt de middelbare school nog, maar loopt een student vast in zijn/haar studie op een goede planning en het snel en efficiënt kunnen verwerken van de studiestof.

 

Meer leren in minder tijd en tóch beter onthouden, wie wil dat niet?

In zes lessen van één uur gaan we:

 • Ontdekken wat de huidige manier van leren is en technieken aanleren om dit te verbeteren

 • Grip krijgen op het huis- of studiewerk door dit beter te plannen en organiseren

 • 2 tot 4 keer sneller leren lezen

 • Leren samenvatten met behulp van mindmaps

 • Geheugentechnieken aanleren

Er wordt gewerkt in groepjes van 3 à 4 leerlingen​

€295,- euro p.p. inclusief cursusmateriaal

Over mij
Pasfoto 2022_edited_edited.png

Over mij

Mijn naam is Caroline Ketelaars en sinds enkele jaren woonachtig in de heerlijk rustige en kindvriendelijke wijk Hulst in Geldrop. Mijn man Ton en ik zijn trotse ouders van onze dochter Juul (2018). Ik hou er van om op pad te gaan met haar. Met de bakfiets naar een fijne speelplek in de omgeving. Even naar de kinderboerderij, een bezoekje aan de dierentuin en de speeltuin of klimmen in een overdekte speelhal. Samen met andere kinderen, ouders en een kop koffie is het uitje helemaal compleet. Nu ze naar school gaat is er een hele nieuwe periode aangebroken, waarin ze ontzettend aan het veranderen is. Heerlijk om te zien!

Juul houdt enorm van ‘boekjes lezen’, wat te verklaren is door het enorme enthousiasme waarmee ik ze aanbied aan haar. Het lezen en verzamelen van kinderboeken is een grote hobby van me. Ik ben dan ook met enige regelmaat in de bibliotheek en bij Kinderboekenwinkel De Boekenberg te vinden. En eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat hier in huis een ware jeugdbibliotheek aan het ontstaan is.

Ik heb 20 jaar ervaring in het basisonderwijs, eerst als fulltime groepsleerkracht en de laatste jaren ben ik ook verantwoordelijk geweest voor leerlingbegeleiding op het gebied van taal en het organiseren van uiteenlopende talige zaken binnen de school. Na een ziekteperiode heb ik het roer omgegooid en ben ik gestart met mijn eigen RT praktijk aan huis.

Naast de opleiding tot leerkracht basisonderwijs heb ik verschillende opleidingen en cursussen afgerond:

- 2016:   Opleiding Master Special Educational Needs (SEN)

- 2017:   Cursus Transactionele Analyse (TA)

- 2018:   Masterclass Dyslexie

- 2021:   Opleiding Kindercoach

- 2021:   Workshop Executieve Functie (EF)

- 2022:   Cursus Behandelaar Ernstige Rekenproblemen en Dyscalculie (ERWD)

- 2022:   Cursus trainer 'Snel leren = leuk leren' en 'Op weg naar de basisschool'.

Tevens heb ik verschillende jaren ervaring met begeleiden volgens de principes van Mediërend Leren. Ik ben geregistreerd lid van de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers (LBRT). Ik sta voor vrolijkheid, vertrouwen, groei en ontwikkeling. Woorden waarbij ik de kleur geel voor me zie. Dit brengt mij bij het volgende onderwerp; waar staat GEEL voor?

Geel is, naast rood en blauw, een primaire kleur. Met deze drie kleuren zou je in staat moeten zijn elke kleur te mengen. Geel is dus onderdeel van heel veel meer.

Behalve dat het een primaire kleur is, is geel een kleur die erg bij mij past, het is mijn ‘lievelingskleur’. Na onderzoek bleek de kleur geel nóg beter bij me te passen dan ik al dacht. De betekenis van de kleur is minstens net zo prachtig als de kleur zelf! Geel staat voor optimisme en energie - Geel is naar buiten gericht, staat voor creativiteit, fantasie en gemotiveerd zijn - Geel stimuleert de mentale activiteit. Termen als logica, leren, studie, intellect, wijsheid en groeien horen bij deze kleur. Het was dus niet moeilijk een naam te bedenken voor mijn eigen praktijk!

Het logo van praktijk GEEL sluit naadloos aan op mijn motivatie voor de kleur geel. De bloemen zijn gekozen om hun kleur en simpele, maar vrolijke uiterlijk. Ze symboliseren groei, zowel op leergebied als sociaal emotioneel vlak. De eerste twee bloemen buigen namelijk nog mee in de wind, terwijl de laatste stevig blijft staan. Kinderen die bij me komen met een hulpvraag, zijn vaak niet vol zelfvertrouwen op dit gebied. Dit wordt gesymboliseerd door de eerste bloem, die wat achterover hangt. Wat onzeker en afwachtend aan de start van een hulptraject. De tweede bloem weerspiegelt de gemaakte groei en de wil om verder te groeien. Tot slot staat er een prachtig stabiele bloem, gegroeid in kunnen en vertrouwen. Met deze visie in gedachte start ik een begeleidingstraject met een kind.

logo geel.png

Tarieven

Gratis

Intake / kennismaking

   

€ 50,-

Sessie (60 min)

inclusief voorbereiding, registratie en werkmateriaal

€ 50,- per uur

Onderzoeksverslag

inclusief handelingsplan en gesprek

(vooraf wordt een indicatie gegeven)

€40,-

Handelingsplan

inclusief gesprek

€15,-

Gesprek (per half uur)

ouder(s), school en/of overige instanties

€20,-

Bijstellen handelingsplan

na evaluatie

Eventuele additionele kosten worden vooraf besproken en in rekening gebracht.

Bij verhindering graag tijdig bericht. Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden doorbelast.

Remedial Teaching is vrijgesteld van BTW.

Helaas worden de kosten voor Remedial Teaching niet vergoed door uw zorgverzekeraar. In sommige gevallen is het echter mogelijk om de kosten voor Remedial Teaching op te voeren als ‘ziektekosten of andere buitengewone uitgaven’. Raadpleeg hiervoor uw belastingadviseur of de website van de Belastingdienst. Bij een laag inkomen is het in sommige gevallen ook mogelijk een beroep te doen op ‘bijzondere bijstand’ van uw gemeente.

Contact


Praktijk GEEL

Remedial teaching & coaching

Ganseboom 43
5662 VA Geldrop

0614677892

Bedankt voor de inzending!

foto4.JPG
bottom of page