1. Intake

In een vrijblijvend kennismakingsgesprek bespreken we de hulpvraag van uw kind en wat ik hierin zou kunnen betekenen. Het is fijn als u recente toets-gegevens en andere relevante informatie meeneemt.

 

2. Opstellen van het handelingsplan

De gegevens uit het leerlingvolgsysteem van de school geven een goed beeld van de ontwikkeling van uw kind. Na zorgvuldig onderzoek op basis van bestaande gegevens, gesprekken met uw kind en eigen onderzoek wordt er een handelingsplan opgesteld. Het is belangrijk dat uw kind meedenkt over het plan. Vaak kunnen kinderen goed aangeven wat ze moeilijk vinden en wat ze graag willen leren.

 

3. Begeleiding

De begeleiding vindt een- tot tweemaal per week plaats, gedurende een periode van 12 weken, tenzij anders na overleg. Een sessie duurt 50 minuten. Naast het werk dat tijdens de begeleiding verricht wordt, geef ik ook opdrachten mee om thuis nog eens extra te herhalen en oefenen. U als ouder wordt middels een logboek op de hoogte gehouden, waar u tevens op kunt reageren. Dit gebeurt via het beveiligde systeem van Mijn Superkracht.

 

4. Evaluatie

Na 12 sessies worden de resultaten van de begeleiding geëvalueerd. Er wordt een verslag gemaakt en met u besproken in een evaluatiegesprek waarbij we uiteraard ook overleggen of een vervolg van de begeleiding al dan niet gewenst is voor uw kind. 
Samenwerking met de school van uw kind vind ik belangrijk. Schriftelijke terugkoppeling naar de leerkracht van uw kind hoort dan ook bij de evaluatie.